نخستین همایش بین المللی "جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات"

نخستین همایش بین المللی "جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات"

‍ نخستین همایش بین المللی "جنبه­ های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات" توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفندماه ۹۶ در تهران برگزار خواهد شد.

نظر به اهمیت موضوعات حقوقی در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات، در این همایش سعی بر این خواهد بود که پژوهشگران، صاحبنظران و متخصصین در زمینه های حقوق و فناوری اطلاعات و ارتباطات گردهم جمع شده و در راستای معرفی اصول و مبانی حقوقی در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف فرهنگ سازی و ترویج بسترهای حقوقی و فنی دولت الکترونیکی، گام موثری برداشته شود. موضوعاتی از قبیل حقوق خصوصی و عمومی، حقوق کیفری و جرم شناسی، حقوق امنیت و حقوق بشر فناوری اطلاعات و ارتباطات، محورها و موضوعات کلیدی این همایش را تشکیل می دهند.

منبع:http://www.ijri.ir/showcontent.html?i=U2R0SlErNHR4b0k9