برگزاری دومین همایش مشارکت عمومی- خصوصی در ارائه خدمات دولت الکترونیکی

برگزاری دومین همایش مشارکت عمومی- خصوصی در ارائه خدمات دولت الکترونیکی

دومین همایش مشارکت عمومی- خصوصی در ارائه خدمات دولت الکترونیکی در مهرماه 1397 برگزار خواهد شد.

این همایش در مهر ماه 1397 با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با محورهای زیر برگزار خواهد شد.

مبانی نظری وچارچوب‌های مشارکت عمومی خصوصی توسعه دولت الکترونیکی

• بررسی چالش‌ها و فرصت‌های مشاركت عمومی  خصوصی در توسعه دولت الكترونيكی 

• الزامات، قوانین و مقررات و موانع حقوقی و اجرايی مشارکت عمومی خصوصی توسعه دولت الکترونیکی

• فرايند انتخاب، امكان‌سنجی، ارزيابی و مديريت پروژه‌های مشارکت عمومی  خصوصی در حوزه دولت الکترونیکی

• ساير موارد مرتبط با محورها و موضوع اصلی همايش

علاقه مندان  می توانند جهت ثبت نام و  ارسال مقالات خود مطابق با محورهای همایش به سایت 3p.egovernment.itrc.ac.ir مراجعه نمایند.