بر اساس تبصره (1) ماده (2) دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر فهرست خدمات اعلام‌شده از سوی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند فهرست خدمات و طرح‌های قابل مشارکت (اعم از پیشنهادی توسط طرف مشارکت و یا خود دستگاه اجرایی) را جهت تصویب به کمیسیون اعلام نمایند.

برای این منظور پس از تکمیل اطلاعات و فشردن دکمه «ثبت»، در صورت ارسال صحیح موارد، کد ره‌گیری در صفحه‌نمایش نشان داده می‌شود. این کد همچنین به شماره تلفن همراه و نشانی پست الکترونیکی ثبت شده ارسال می‌شود.

فرم ارسال فهرست خدمات و طرح‌های قابل مشارکت جهت تصویب در کمیسیون