بنابر تبصره (2) ماده (5) دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران «دبیرخانه کمیسیون (سازمان فناوری اطلاعات ایران) با استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور معتبر موظف است طرح کسب‌وکار (BP) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور گواهی در کمیسیون/ کارگروه تخصصی طرح نماید.»

همچنین بر اساس تبصره (2) همین ماده «دبیرخانه کمیسیون (سازمان فناوری اطلاعات) با استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور معتبر موظف است طرح کسب‌وکار (BP) مشارکت و سایر ضوبط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور گواهی در کمیسیون/ کارگروه تخصصی طرح نماید.»

در این خصوص سازمان جهت شناسایی و احراز صلاحیت شرکت‌های مشاور معتبر هر 3 ماه یک‌بار جهت شناسایی مشاورین معتبر فراخوان عمومی منتشر می‌کند. کلیه شرکت‌های انفورماتیک احراز صلاحیت شده مطابق با «آیین‌نامه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی» و دارای رتبه در هریک از رشته‌ها و گرایش‌های رسته «مشاوره» می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند. موارد احراز صلاحیت شرکت‌های مشاور جهت قرارگیری در فهرست شرکت‌های مشاور دارای صلاحیت معتبر از موارد زیر تشکیل می شود:

  1. دارای تجربه درخصوص طرح‌های مشارکتی (ضریب 2)
  2. دارای تجربه در زمینه نظارت
  3. دارای تجربه در زمینه تدوین طرح تجاری

روش احراز موارد بالا تا پایان سال 1395 به این صورت است:

شرکت‌ها می‌توانند درخصوص موارد بالا سوابق خود شامل قراردادهای مرتبط در 5 سال گذشته (حداقل 3 مورد) را ارائه کنند. سوابق با احتساب ضریب کاهشی به صورت ضریب 1 برای سال اول الی 0.2 برای سال پنجم لحاظ خواهد شد و حداقل امتیاز قابل قبول 3 است.

پس از سال 1395 با توجه به شکل‌گیری فرایندهای ترویجی از جمله دوره‌های آموزشی متناسب با سرفصل‌های گفته‌شده، حضور شرکت‌های مشاور در فهرست شرکت‌های معتبر منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی خواهد بود.