بنابر تبصره (2) ماده (5) دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران «دبیرخانه کمیسیون (سازمان فناوری اطلاعات ایران) با استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور معتبر موظف است طرح کسب‌وکار (BP) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور گواهی در کمیسیون/ کارگروه تخصصی طرح نماید.»

برای این منظور از ظرفیت مشاورین فناوری اطلاعات دارای صلاحیت استفاده می‌شود.

این شرکت‌ها در بازه‌های زمانی پیش‌بینی شده در قالب یک فرم مدون به هر بخش از مدل کسب‌وکار امتیازدهی می‌کنند. همچنین توضیحاتی در خصوص دلایل امتیاز و موارد قابل‌بهبود برای هر مورد به تفکیک ارائه می‌دهند.