آیا امکان دریافت گواهی مشارکت برای طرح‌های فاقد کد مصوب وجود دارد؟

بله.

دستگاه اجرایی باید ابتدا با ارسال مشخصات طرح از طریق این وب‌‌سایت نسبت به دریافت کد اقدام نموده و پس از آن فرایندهای دریافت گواهی مشارکت را طی نماید.

 

بازگشت به بالا

آیا برای خدمات و طرح هایی که فاقد کد مصوب کمیسیون باشند گواهی مشارکت صادر می شود؟

خیر.

درخصوص خدمات و طرح های فاقد کد مصوب کمیسیون باید ابتدا برای تصویب آن ها اقدام نموده و سپس فرایند تعیین مشارکت کننده طی شود.

 

بازگشت به بالا

آیا امکان انتخاب مشارکت کننده توسط دستگاه اجرایی به صورت خارج از فراخوان عمومی وجود دارد؟

بله.

در شرایط خاصی دستگاه های اجرایی مجاز هستند با رعایت قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مرتبط، به انتخاب مشارکت کننده به صورت خارج از فراخوان عمومی مبادرت نمایند.

 

بازگشت به بالا

آیا دریافت گواهی مشارکت هزینه‌ای برای دستگاه اجرایی در بر دارد؟

خیر.

در فرایند دریافت گواهی مشارکت هیچ‌گونه هزینه‌ای متوجه دستگاه اجرایی نخواهد بود.

بازگشت به بالا