شبکه ملی اطلاعات هیچ محدودیت برای کاربران ایجاد نمی کند

شبکه ملی اطلاعات هیچ محدودیت برای کاربران ایجاد نمی کند

شبکه ملی اطلاعات هیچ محدودیتی برای دسترسی کاربران به اطلاعات و خدمات وجود ندارد و کاربران پس از این اطلاعات و خدمات را با کیفیت بهتر، سرعت بالاتر و تعرفه کمتر دریافت خواهند کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر واعظی در مراسم افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات که با حضور دکتر جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری، برگزار شد، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات یک توفیق است که تنها مربوط به ما نمی شود بلکه تمام فعالان این عرصه، چه خصوصی و چه دولتی، در این توفیق شریک هستند.

واعظی افزود: شبکه ملی اطلاعات یک محصول جمعی است که با حضور همه فعالان و بخشهای خصوصی و دولتی تکمیل خواهد شد و لازم است از همه آنها که ما را یاری رساندند تقدیر و تشکر کنم.

وی در ادامه به نقش شورای عالی فضای مجازی در این دستاورد مهم پرداخت و گفت: نقش مثبت مرکز ملی فضای مجازی در برگزاری جلسات و اخذ تصمیمات و شورایس عالی فضای مجازی به خاطر اخذ تصمیمات نهایی تقدیر و تشکر می کنم

وزیر ارتباطات این دستاورد را تنها محدود به دولت ندانسته و بیان داشت: دولت، مجلس، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه بسیار موثر بودند.