مشارکت عمومی-خصوصی برای ایجاد فضای دانشگاهی در سریلانکا

مشارکت عمومی-خصوصی برای ایجاد فضای دانشگاهی در سریلانکا

تاسیس دانشگاهی منطبق بر استانداردهای بین­المللی در سریلانکا با یاری بخش خصوصی و دانشگاه­های معتبر همانند موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه برکلی کالیفرنیا از مصوبات کابینه سریلانکا بوده است.

همانطورکه نخست وزیر سریلانکا، رانیل ویکرمسینگه بیان کرده است، به منظور ایجاد نیروی کار مناسب برای اقتصاد جهانی رقابتی، تمکز دانشگاه بر علوم مهندسی و کسب و کار خواهد بود.

این دانشگاه از طریق مشارکت عمومی-خصوصی انجام شده با یک شرکت غیرانتفاعی تاسیس خواهد شد. این شرکت فرایندهای لازم برای این دانشگاه و همچنین مشارکت با دانشگاه­های خارجی را پیاده­سازی خواهد کرد.

تاریخ:96/05/12 منبع:http://dailynews.lk/2017/08/03/local/124106/ppp-berkeley-mit-style-campus-here