آئین نامه مشارکت بخش خصوصی با وزارت راه تدوین شد

آئین نامه مشارکت بخش خصوصی با وزارت راه تدوین شد

وزیر راه و شهرسازی گفت: آئین نامه مشارکت بخش خصوصی با وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته تغییر کرده که همه اهداف مشارکت بخش خصوصی در این آئین نامه لحاظ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر پنجشنبه 20 مهر ماه 1396، در آئین افتتاح فاز سوم کنارگذر غرب اصفهان ضمن ابراز خرسندی در خصوص افتتاح پروژه های بزرگ در اصفهان با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی در حوزه قانون مشارکت بخش خصوصی با وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده است، اظهار داشت: این قانون اجاره مشارکت ساخت، نگهداری و ناوگان را به بخش خصوصی در همه بخش های هوایی، زمینی و دریایی می دهد.

وی با بیان اینکه این آئین نامه در دو سال گذشته تغییر کرده است، تصریح کرد: همه اهداف مشارکت بخش خصوصی در این آئین نامه لحاظ شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی سه سال گذشته چندین هزار میلیارد تومان قرار داد منعقد شده است، افزود: بازگشت سرمایه کاملا اقتصادی است و تحمیلی از سوی دولت نخواهد بود.

۷۰ درصد سود برای مشارکت بخش خصوصی تصویب شد

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سود بخش خصوصی ۷۰ درصد و دولت ۳۰ درصد است، گفت: دوره بازگشت نیز ۱۲، سال در نظر گرفته شده است.

آخوندی با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه‌گذاران تمایل زیادی برای مشارکت دارند، افزود: آزادراه ها محور اصلی توسعه و قرار است ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه در کشور ساخته شود.

تاریخ خبر:96/07/20 منبع:http://www.mehrnews.com