قزاقستان برنامه پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی با ارزش حدود1/8 تریلیون تنگه را در نظر گرفته است

قزاقستان برنامه پیاده سازی پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی با ارزش حدود1/8 تریلیون تنگه را در نظر گرفته است

به گفته معاون هیئت مدیره مرکز مشارکت­های عمومی-خصوصی JSC Talgat Mataev، درحال حاضر، 547 پروژه با ارزش 1/8 تریلیون تنگه در مرحله نهایی شدن قرارداد هستند؛ 18 پروژه در سطح ملی تا حدود زیادی پیاده سازی شده اند، و 529 پروژه باقیمانده در سطح منطقه­ ای هستند.

ارزش کل 18 پروژه ملی بالغ بر 952 میلیارد تنگه بوده و 529 پروژه منطقه­ ای دارای ارزش 800 میلیارد تنگه­ ای می­باشد.

به گفته وی "تا کنون، 116 پروژه در کشور نهایی شده­ ند، که از آن­ها سه پروژه به شکل اعطای امتیاز در بازه زمانی 2007-2006 در سطح ملی نهایی شده­ اند. این پروژه­ ها شامل ساخت پایانه فرودگاه بین­ المللی در آکتائو، خط آهن شاروست-کامنوگورسک، و خط انتقال نیروی منطقه شمال قزاقستان-آکتوبه می­باشد.

113 پروژه باقیمانده، در سطح منطقه ­ای نهایی و پیاده­ سازی شده­ اند.

وی افزود که "این پروژه­ ها در حوزه های مختلف اجرا شده و دارای جهت ­گیری اجتماعی می­ باشند- مراقبت­های بهداشتی، آموزش، فرهنگ و ورزش، مسکن و خدمات اجتماعی" مشارکت عمومی-خصوصی، یک توافق همکاری بین دو یا چند بخش­ عمومی و خصوصی می­باشند و دارای ماهیت طولانی-مدت می­باشد.

مشارکت­های عمومی-خصوصی به شکل­های مختلف در بسیاری از کشورها محبوبیت یافته­ اند و به عنوان ابزاری برای ایجاد زیرساخت­های جدید و ارائه خدمات عمومی استفاده می­ شوند.

در چارچوب برنامه توسعه نوآورانه صنعتی قزاقستان در سال­های 2019-2015، مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان مکانیزمی برای صنعتی­ سازی سریع از نظر ایجاد و توسعه پروژه­ های زیرساختی معرفی شده است.

منبع:

https://www.azernews.az/region/121957.html