هدف پروژه های قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی افزایش کارایی در اقتصاد ملی است.

هدف پروژه های قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی افزایش کارایی در اقتصاد ملی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، داوود دانش جعفری در سومین همایش مالی اسلامی گفت : هدف پروژه های قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی افزایش کارایی در اقتصاد ملی است. وی افزود: بخش خصوصی به کمک دولت در پروژه های عمومی می آید تا اهداف جاری و برنامه های آینده با پشتوانه مناسبی عملیاتی شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: گردش مالی به دو روش متعارف هزینه کرد پروژه و مشارکت عمومی - خصوصی صورت می گیرد.

وی در ادامه گفت : بخش خصوصی با بهره برداری پروژه ها در انواع قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی باعث افزایش بهره وری می شود.دانش جعفری درباره تامین مالی در سایر کشورها گفت : در ترکیه 18 میلیارد یورو در مشارکت عمومی - خصوصی سرمایه گذاری صورت گرفته است.
وی ادامه داد : در تهران و سایر استان ها هم پروژه هایی با روش مشارکت عمومی - خصوصی در ساخت بیمارستان اجرا شده است. دانش جعفری اضافه کرد: ابزارهای اسلامی برای استفاده و اجرای تامین مالی کم است و باید با برنامه ریزی های گسترده تر بیشتر شود.
وی افزود : 3 قرارداد خارجی با بستر تامین مالی با روش مشارکت عمومی - خصوصی در 3 شهر تبریز، شیراز و تهران منعقد شده است.

روش‌های تامین مالی اسلامی

وی درباره روش های تامین مالی اسلامی گفت: تامین مالی با روش اسلامی می تواند یک راهکار ویژه با ریسک پایین برای دولت با روش های متتوع باشد.
دانش جعفری اضافه کرد: هر قدر ابزارهای اسلامی بر اساس نیاز اقتصادی کشور جهت دهی صحیح پیدا کند خروجی معنادارتری پیدا خواهد کرد و بهتر است به جای درگیر شدن در تئوری و نظریه ها در عمل و اجرا فعالیت ها را پیگیری کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آمارها نشان می دهد تامین مالی اسلامی در سال 2015 از 2000 میلیارد دلار هم بیشتر شده است.
دانش جعفری گفت: در این سال تامین مالی اسلامی سهم قابل توجهی داشته به طوری که 73 درصد بانکداری اسلامی، 17 درصد صکوک، 3 درصد صندوق های اسلامی و 7 درصد تکافل در این بخش فعال بوده است.

منبع:http://www.iribnews.ir/fa/news/1927687