اولين کنفرانس قراردادهاي سرمايه‌گذاري و مشارکت عمومي خصوصي (PPP) با تاکيد بر قرارداد BOT

اولين کنفرانس قراردادهاي سرمايه‌گذاري و مشارکت عمومي خصوصي (PPP) با تاکيد بر قرارداد BOT

گروه مطالعات نظام پيمانکاري با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و  دانشگاه ها اولین کنفرانس قراردادهای سرمایه­ گذاری و مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با تاکید بر قراردهای BOT را برگزار کرد.

این کنفرانس با محورهای زیر در تاریخ هجده و نوزدهم اردیبهشت 97 برگزار  شد:

مديريت مشارکت­هاي خصوصي و عمومي

 مسايل مالي و اقتصادي 

مسايل قراردادي و حقوقي

مديريت پروژه ­هاي PPP

لینک خبر:http://pmpg.ir/ppp-conference-bot-contract.html