برگزاری اولین همایش مشارکت عمومی- خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه ای در ارائه خدمات الکترونیکی

برگزاری اولین همایش مشارکت عمومی- خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه ای در ارائه خدمات الکترونیکی

اولین همایش مشارکت عمومی- خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه ای در ارائه خدمات الکترونیکی در تاریخ 26 تیر ماه 1397 روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

برگزارکننده این همایش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری نظام صنفی رایانه ای و دستگاه های اجرایی می باشد.

مکان برگزاری: سالن شهید قندی -وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات