رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نخستین همایش مشارکت عمومی – خصوصی تأکید کرد: مشارکت با بخش خصوصی (PPP) و کمک در فراهم‌سازی بستر قانونی از اهم فعالیت‌های سازمان در این حوزه است

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نخستین همایش مشارکت عمومی – خصوصی تأکید کرد: مشارکت با بخش خصوصی (PPP) و کمک در فراهم‌سازی بستر قانونی از اهم فعالیت‌های سازمان در این حوزه است

معاون وزیر ارتباطات در اولین همایش مشارکت عمومی – خصوصی و ظرفیت توسعه‌ای در ارائه خدمات الکترونیکی گفت : تغییر رویکرد از تأمین مالی طرح‌ها از بودجه عمومی دولت و به سمت تأمین مالی طرح به روش مشارکتی و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از برنامه‌های آتی در این حوزه است .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با ابزار خرسندی از همه گیر شدن و مطرح شدن فناوری اطلاعات به عنوان رکن مؤثر برای مقابله با چالش های پیش رو گفت: به موجب قانون و اسناد بالادستی تکالیف بر عهده دولت محول شده است و دولت موظف است سالانه 5/12درصد از مراجعات مردم به ادارات و دستگاه های اجرایی را کاهش دهد و بر اساس پروژه اقتصاد مقاومتی برنامه ای تحت عنوان الکترونیکی کردن صد در صد خدمات تعریف شده است و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی تاکنون یک هزار و 800 خدمت دستگاه های اجرایی را شناسنامه دار که است که می بایست این خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شود .
وی در ادامه با تشریح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و  شاخص دولت الکترونیک گفت : می بایست با کمک بسترهای فراهم شده در حوزه فناوری اطلاعات در رشد و ارتقای این شاخص ها تلاش کنیم .
وی با اشاره به 23 پروژه الویت دار در ارائه خدمات الکترونیکی گفت : پروژه ها نتیجه کار مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور است که از بهمن ماه سال گذشته آغازشده است و به تصویب هیئت وزیران رسیده و به دستگاه ها ابلاغ شده است و به زودی شیوه نامه اجرایی پروژه ها تصویب و وارد فاز اجرا می شود .
دکتر سراییان با برشمردن محدودیت های حاکم بر برنامه های اجرایی پروژه ها گفت : ضرورت انجام تکالیف قانونی از یک سو و از سوی دیگر کمبود منابع مالی بستر مناسبی را برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم کرده است .
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تمرکززدایی دولت در فرآیندهای اجرایی گفت : یکی از مهم ترین چالش ها در اجرای پروژه ها تامین منابع مالی است که این مهم توسط مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تصویب دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی تسهیل شده است که طی این مصوبه دستگاه ها می توانند پروژه های خدمات الکترونیکی خود را در چارچوب قوانین به بخش غیردولتی و تعاونی ها واگذار نمایند .
دبیر اجرایی شورای عالی فناوری اطلاعات با تاکید بر استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی گفت : با توجه به بستر فراهم شده فرصت مناسبی است که با مشارکت همدیگر بتوانیم تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهیم و به یک مدل اجرایی واحد و سیستم متمرکز کنترل پروژه و رویکرد رصد و پایش مستمر دست یابیم .

منبع: http://www.resaneh.net/newsdetail/21661056