الزام تعيين مدير پروژه‌های مشاركت عمومی خصوصی در هريك از دستگاه‌های اجرايی

الزام تعيين مدير پروژه‌های مشاركت عمومی  خصوصی در هريك از دستگاه‌های اجرايی

در راستای تسريع در جلب مشاركت بخش خصوصی در پروژه‌های زيرساختی، دكتر محمدباقر نوبخت، معاون رئيس‌جمهوری و رئيس‌سازمان برنامه و بودجه كشور طی ا‌بلاغيه‌ای به تعدادی از وزراء، دستگاه‌های اجرايی را نسبت به تعيين مدير پروژه مشاركت عمومی خصوصی و معرفی نماينده ثابت و تام‌الا‌اختيار برای واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در كشور ملزم كرد.

به گزارش مركز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل‌سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ در این ابلاغیه آمده: نظر به اهمیت و اولویت بالای اجرای سیاست مشاركت عمومی خصوصی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در كشور و ضرورت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه، رفع ابهامات و تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی به صورت متمركز،  محمود ملكوتی‌خواه به عنوان مدیر پروژه مشاركت عمومی  خصوصی در سازمان برنامه و بودجه كشور تعیین شده است. از دستگاه‌های اجرایی به عنوان مجری طرح‌های عمرانی، انتظار می‌رود ضمن اهتمام ویژه نسبت به اجرای سیاست مذكور، همكاری و هماهنگی لازم را با نامبرده به عمل آورده و در راستای عملیاتی نمودن موضوع یاد شده در دستگاه اجرایی متبوع، محورهای زیر را در دستور كار قرار دهند:

۱- متناظر با مسوولیت متمركز ایجاد شده در سازمان، ضروری است هر دستگاه اجرایی نماینده مطلع، ثابت و تام‌الاختیار خود را تا تاریخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۹۷ به مدیر پروژه معرفی نماید كه نماینده مذكور در قالب ساختار سازمانی مشخص با استفاده از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌ اجرایی متبوع، مسئول اجرای این امر شود و ضمن داشتن شناخت مناسبی از ماهیت مشاركت عمومی خصوصی، از دسترسی مناسب به اطلاعات و اختیار پیگیری از زیرمجموعه برخوردار باشد.
۲- هر دستگاه اجرایی طی هماهنگی با امور بخشی ذی‌ربط در سازمان و با راهبری مدیر پروژه، برای حوزه‌های مختلف زیرساختی تحت مدیریت، نسبت به طراحی الگو(های) مشاركتی و سازوكارهای تشویقی و جذب سرمایه‌گذاری اقدام نماید به نحوی كه الگوی طراحی شده به شكل استاندارد مبنای عمل در آن حوزه قرار گیرد.
۳- دستگاه‌های اجرایی به طور منظم در قالب ارایه بودجه سنواتی، برنامه سالانه توسعه مشاركت عمومی  خصوصی در دستگاه اجرایی متبوع را تهیه و به همراه الزامات و منابع مورد نیاز آن به مدیر پروژه ارسال نمایند.
۴- پس از تأیید برنامه سالانه، همكاری و پیگیری‌های لازم با مدیر پروژه برای عملیاتی نمودن برنامه از سوی كلیه دست‌اندركاران ذی‌ربط در دستگاه اجرایی انجام گیرد.
۵- گزارش منظم و دوره‌ای از نحوه اجرای برنامه سالانه و عملكرد دستگاه اجرایی به مدیر پروژه ارایه شود.

https://www.mporg.irمنبع: