RSS

عنوان: نحوه مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت بررسی شد.

نخستین همایش مشارکت عمومی-خصوصی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد. ادامه مطلب

1397/04/26

عنوان: رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نخستین همایش مشارکت عمومی – خصوصی تأکید کرد: مشارکت با بخش خصوصی (PPP) و کمک در فراهم‌سازی بستر قانونی از اهم فعالیت‌های سازمان در این حوزه است

معاون وزیر ارتباطات در اولین همایش مشارکت عمومی – خصوصی و ظرفیت توسعه‌ای در ارائه خدمات الکترونیکی گفت : تغییر رویکرد از تأمین مالی طرح‌ها از بودجه عمومی دولت و به سمت تأمین مالی طرح به روش مشارکتی و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از برنامه‌های آتی در این حوزه است . ادامه مطلب

1397/04/26

عنوان: همایش مشارکت عمومی -خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه‌ای در ارائه خدمات الکترونیکی برگزار شد.

نخستین همایش مشارکت عمومی -خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه‌ای در ارائه خدمات الکترونیکی در تاریخ 1397/04/26 در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برگزار شد. در این همایش نمایندگان بخش دولتی و خصوصی به بیان دیدگاهها خود و ارائه آخرین دستاوردهای مشارکت عمومی خصوصی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی پرداختند. ادامه مطلب

1397/4/26

عنوان: آیین نامه اجرایی "مراقبت های الکترونیکی" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

به گزارش تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است: 

در اجرای مواد 252 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور "آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی" به شرح مواد آتی است.

ادامه مطلب

97/04/12