ویدئوها

متن سخنرانی رییس محترم جمهور در مراسم رای اعتماد کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی مورخ 1396/05/24 درخصوص ضرورت استفاده از مشارکت بخش خصوصی و اصلاح نظام قيمت گذاری

سخنرانی جناب آقای مهندس باقری اصل

سخنرانی جناب آقای اثنی‌عشری

سخنرانی جناب آقای عبده تبریزی

تجارب موردی(مهندس اربابی-شرکت سپندار)

تجارب موردی(دکتر جوانمردی-شرکت فناپ)

آموزش مفاهیم پایه و مبانی مشارکت عمومی خصوصی