شهردار اندیشه مطرح کرد پیش‌بینی جذب اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی در حوزه مشارکت بخش خصوصی

شهردار اندیشه مطرح کرد پیش‌بینی جذب اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی در حوزه مشارکت بخش خصوصی

شهریار-شهردار اندیشه گفت:با عنایت به عدم برخورداری شهر جدید اندیشه از حوزه استحفاظی،جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، راهکاری منطقی و کارآمد برای تأمین درآمد پایدار محسوب می شود.

علی شوندی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تعریف و تأمین درآمدهای پایدار برای پیگیری نیازهای شهری اظهار داشت:مدیریت شهری بدون تأمین اعتبارات کافی با چالش های بسیاری در حوزه اداره شهر مواجه می شود و در چنین وضعیتی درآمدهای پایدار، شرایط را برای حصول اهداف مورد نظر تسهیل می کند.

شهریار-شهردار اندیشه گفت:با عنایت به عدم برخورداری شهر جدید اندیشه از حوزه استحفاظی،جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، راهکاری منطقی و کارآمد برای تأمین درآمد پایدار محسوب می شود.

علی شوندی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تعریف و تأمین درآمدهای پایدار برای پیگیری نیازهای شهری اظهار داشت:مدیریت شهری بدون تأمین اعتبارات کافی با چالش های بسیاری در حوزه اداره شهر مواجه می شود و در چنین وضعیتی درآمدهای پایدار، شرایط را برای حصول اهداف مورد نظر تسهیل می کند.

شهردار اندیشه افزود:با عنایت به عدم برخورداری شهر جدید اندیشه از حوزه استحفاظی، سرمایه گذاری بخش خصوصی از راهکارهای منطقی برای درآمدزایی شهرداری محسوب می شود.

شوندی گفت:پیش بینی ما در جذب اعتبارات بخش خصوصی به رقمی قریب به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می رسد که امیدواریم با تأمین آن به افق ترسیم شده مورد نظر نائل شویم.

شهردار اندیشه عنوان کرد:طرح ها و پروژه های بسیار مطلوب و برجسته ای در حوزه مشارکت بخش خصوصی، همچون احداث سه بازار روز مدرن در سه نقطه شهر تنظیم و طراحی شده که امیدواریم با بهره برداری از آن، شرایط برای توزیع کالای موردنیاز شهروندان و ساکنان این شهر تسهیل شود.

وی افزود:پروژه نور و برج الکترونیک از دیگر طرح های حائز اهمیت شهر جدید اندیشه به شمار می رود که تلاش می کنیم با پیگیری مستمر، آن را به بهره برداری برسانیم.

شوندی در خصوص زمان بهره برداری از برج الکترونیک و پروژه نور عنوان کرد:در سال جاری فعالیت عمرانی برای برج الکترونیک کلید زده خواهد شد و در خصوص پروژه نور نیز امیدواریم تا پایان سال جاری بصورت رسمی افتتاح شود.

شهردار اندیشه یادآور شد:برج های دو قلو از دیگر پروژه های حائز اهمیت شهر اندیشه به شمار می رود که به دلیل وسعت طرح، بهره برداری از آن زمان بر خواهد بود.

 

منبع خبر: http://www.mehrnews.com/news/3616137